Mijn ecologische voetafdruk

 

Ecologische voetafdruk: hoe kan ik het verschil maken?

 

 

Als het gaat om het beoordelen van de ecologische voetafdruk van een persoon of een product, kunnen dingen vaak verwarrend, ontmoedigend en ronduit deprimerend worden. Maar het hoeft allemaal geen kommer en kwel te zijn. Hoewel een grootschalige reductie van onze ecologische voetafdruk als geheel een fundamentele verandering in de besluitvorming van de overheid op internationale schaal vereist, zijn er nog steeds tal van manieren waarop JIJ kleine veranderingen in het dagelijks leven kunt aanbrengen om jouw CO2-uitstoot te helpen verlagen.

 

Wat is een ecologische voetafdruk?

 

Een ecologische voetafdruk verwijst naar de hoeveelheid broeikasgassen en in het bijzonder kooldioxide dat door iets (zoals iemands activiteiten of de fabricage en het transport van een product) gedurende een bepaalde periode wordt uitgestoten. Je kunt dit gebruiken om CO2-neutraal te worden. Naast kooldioxide omvatten broeikasgassen ook methaan, distikstofoxide en andere gefluoreerde gassen. De ecologische voetafdruk van een individu zal altijd veel kleiner zijn dan die van een bedrijf, maar dat betekent natuurlijk niet dat je geen verschil kunt maken in hoe je je dagelijkse leven leidt.

 

Wanneer je probeert om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen, is het wel belangrijk om met een aantal factoren rekening te houden. Als het gaat om het consumeren van producten, moet je kijken hoe een product precies is geproduceerd en ook naar hoe het is vervoerd. Maar het gaat niet alleen om de consumptie. Jouw ecologische voetafdruk wordt ook sterk beïnvloed door hoe je reist, hoe je werkt en hoe je in het algemeen leeft.

 

CO2-uitstoot

 

Dus als we het hebben over de ‘CO2-uitstoot’, wat bedoelen we daar dan precies mee?

 

CO2 zelf is een element dat vrijwel overal te vinden is. CO2 zit in de grond waarop we lopen, het voedsel dat we eten en natuurlijk in de lucht, die we inademen. Koolstof zit zelfs in de chemische samenstelling van elk menselijk lichaam. Het probleem is echter niet noodzakelijk koolstof, maar koolstofdioxide. 

 

Koolstofdioxide is een gas dat van nature voorkomt, onschadelijk is in kleine doses en zelfs noodzakelijk is voor ons ecosysteem om te kunnen overleven. Planten gebruiken kooldioxide of CO2 om in een proces dat fotosynthese wordt genoemd koolhydraten te kunnen produceren. Op zijn beurt is fotosynthese noodzakelijk voor alle mensen en dieren om te kunnen overleven en aangezien mensen en dieren voor voedsel afhankelijk zijn van planten, is fotosynthese dus noodzakelijk voor het voortbestaan van het leven op aarde.

 

CO2 is een gas dat van nature in onze atmosfeer voorkomt en is één van de eerder genoemde broeikasgassen. Wanneer de zon zonnestraling in de vorm van licht naar de aarde stuurt om het aardoppervlak en de oceanen te verwarmen, straalt de aarde haar eigen warmte weer in de vorm van infraroodstralen uit. Dit helpt dan om de planeet op een normale temperatuur te houden. Maar wanneer de koolstofemissies van de planeet te hoog zijn, nemen onze CO2-niveaus toe waardoor de temperatuur stijgt en wat we kennen als de opwarming van de aarde. 

 

Als we kijken naar de wereldwijde CO2-uitstoot, ziet het er niet goed uit. Alleen al in 2018 produceerde de CO2 die afkomstig was van menselijke activiteiten maar liefst 43,1 miljard ton kooldioxide in de atmosfeer. Het VK maakt geleidelijk stappen om de ecologische voetafdruk van het land te verkleinen, maar slaagt er nog steeds in om ongeveer 351,5 miljoen ton te produceren. In 2007 bereikte de uitstoot van het VK zijn hoogtepunt met 977 miljoen ton kooldioxide per jaar. Sinds de laatste registratie van gegevens zijn de emissies wel enorm verminderd. Maar er is nog meer dat we kunnen doen. 

 

Klimaatverandering

Klimaatverandering

 

Klimaatverandering is in de huidige samenleving een enorm probleem en treedt als gevolg van menselijke activiteit op. Klimaatverandering is een significante, langdurige verandering van de gemiddelde temperatuur op aarde. Hoewel we elke dag het weer van een plaats kunnen aanpakken als we onze voordeur uitlopen, verwijst het klimaat naar een al langer bestaand patroon. Op dit moment neemt het klimaat op aarde in temperatuur toe en doet dit sinds de jaren zeventig periodiek.

 

Opwarming van de aarde

 

De opwarming van de aarde is een gevolg van de klimaatverandering. Momenteel stijgt de temperatuur van de aarde constant en als we op deze weg doorgaan, is het slechts een kwestie van tijd voordat er verwoestende gevolgen voor de aarde en al haar bewoners zullen zijn. De opwarming van de aarde wordt voornamelijk veroorzaakt door het verbranden van fossiele brandstoffen, waardoor er broeikasgassen ontstaan, die weer in de atmosfeer worden gepompt.

 

Natuurlijke koolstofemissies komen van planten en dieren, maar door het verbranden van fossiele brandstoffen hebben we te veel kooldioxide en andere broeikasgassen in onze atmosfeer en daarom moeten we ons bewust zijn en verminderen wat we consumeren. Omdat wij als mensen meer brandstoffen extraheren, transporteren en verbranden dan van nature voorkomen, dragen wij bij aan de opwarming van de aarde door meer CO2 af te geven dan gezond is voor de planeet. Evenzo kappen we voor de landbouw of de productie bossen, die gewoonlijk de effecten van de klimaatverandering zouden kunnen compenseren door de CO2 te absorberen. Bovendien worden de bomen, als ze eenmaal zijn gekapt, meestal verbrand of ontbinden ze, wat op zichzelf meer CO2 creëert en het probleem alleen maar vergroot.

 

Dus om dit te veranderen hebben we twee opties: je kunt situaties voorkomen die deze kooldioxide-uitstoot veroorzaken of wanneer preventie niet mogelijk is, kunnen we het effect van onze uitstoot compenseren.

 

Waarom zouden we ons zorgen moeten maken?

 

Dus het is allemaal goed en wel om lyrisch over de oorzaken, de gevallen van koolstofemissies en de klimaatverandering te zijn. Maar waarom zou het ons iets kunnen schelen? Waarom zouden wij degenen zijn die het verschil moeten maken?

 

Het antwoord is: als je een toekomst voor de jongere generaties wilt hebben, moeten we nu opletten en nu actie ondernemen. De toekomst van de planeet staat op het spel. De situatie met de klimaatverandering is, sinds de industriële revolutie, geleidelijk aan erger geworden en we moeten nu echt opletten voordat het te laat wordt.

 

We ervaren nu al een stijgende zeespiegel, hittegolven die op hun beurt droogtes veroorzaken en extreme weersomstandigheden die gemeenschappen ernstig verwoesten. En het zijn meestal de meest achtergestelde delen van de wereld, die door deze situaties het ergste worden getroffen, dus het is onze sociale verantwoordelijkheid om hierin verandering te brengen.

 

Wat is de gemiddelde ecologische voetafdruk in het VK?

 

Er zijn een aantal verschillende instellingen, die de jaarlijkse gemiddelde ecologische voetafdruk van een Brit kunnen berekenen, maar de consensus is dat de gemiddelde Brit vanaf 2018 ongeveer 9,84 ton CO2 per jaar zal uitstoten. Nogmaals, dit klinkt misschien als een belachelijk groot getal, maar de voorgaande jaren waren zeker erger. In het afgelopen decennium is de koolstofemissie in het VK met ongeveer 29% aanzienlijk gedaald, grotendeels als het gevolg van de vermindering van de verbranding van fossiele brandstoffen, zoals bijvoorbeeld steenkool. Hoewel dit slechts een brede kijk is op hoeveel wij als land produceren, zijn er ook veel plaatsen waar je een CO2-voetafdruk calculator kunt vinden en jouw eigen uitstoot kunt inschatten. Je zult misschien verrast zijn door wat je aantreft.

 

Nu we de 2020’s ingaan, gaan het VK en de rest van de wereld op weg naar wat de VN ‘een decennium van actie’ heeft genoemd, een tijd waarin we ‘onze ogen met hoop op de toekomst moeten richten’ maar ook ‘verandering en constructieve oplossingen moeten eisen’. Voor een wereldwijde verandering moet dit op een wijdverbreid structureel niveau gebeuren, maar dat betekent niet dat je geen verschil kunt maken.

 

Wat is mijn ecologische voetafdruk?

 

Wat is mijn ecologische voetafdruk?

 

Het gebruik van een online ecologische voetafdruk calculator is altijd een goede plek om te beginnen, maar om je echt bewust te zijn van de kooldioxide die je uitstoot, moet je je bewust zijn van jouw acties en beslissingen met een milieuvriendelijke agenda nemen. De belangrijkste zaken die je moet beoordelen, zijn jouw woonsituatie, het voedsel dat je eet, de producten die je koopt en de diensten die je afneemt.

 

Hoe kun je jouw ecologische voetafdruk meten?

 

Om de hoeveelheid energie die je thuis verbruikt te ontcijferen, moet je naar drie afzonderlijke categorieën kijken: de energie die je gebruikt, waaronder aardgas, elektriciteit en LPG. Dan moet je kijken naar de hoeveelheid water die je in je dagelijkse leven gebruikt en tot slot, de hoeveelheid afval die je gaat produceren. Hier vind je meer informatie over het berekenen van jouw thuisgebruik.

 

Als het gaat om de producten die je koopt, zou het berekenen van jouw ecologische voetafdruk idealiter inhouden dat je alle voetafdrukken van de producten die je koopt bij elkaar optelt. Dit kan echter erg tijdrovend en niet altijd even nuttig zijn, dus in plaats daarvan kunnen we ons concentreren op de uitgaven van de groepen of de bedrijven, die de producten maken die we kopen en een gemiddelde schatting maken voor elke groep.

 

Ten slotte is recycling en het verminderen van afval in termen van afval een belangrijke manier om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen. Composteren is waar mogelijk belangrijk om organisch afval van stortplaatsen te houden en de hoeveelheid methaangas die wordt geproduceerd en vervolgens in de atmosfeer wordt afgegeven, te verminderen. Methaangas houdt meer dan 21 keer meer warmte in de atmosfeer vast dan CO2 en daarom is het belangrijk om de effecten van methaan zoveel mogelijk teniet te doen.

 

Hoe kan ik mijn ecologische voetafdruk verkleinen?

 

Er zijn veel manieren waarop je jouw ecologische voetafdruk kunt verkleinen, maar sommige zijn kosteneffectiever dan andere en sommige zijn ook gemakkelijker aan te passen. Als je je echter bewust bent van jouw manier van leven, kunnen kleine veranderingen in jouw dagelijkse leven een enorme impact op jouw eigen persoonlijke ecologische voetafdruk hebben. Hier zijn vijf manieren waarop je een kleine wijziging kunt aanbrengen om een groot verschil te kunnen maken:

 

Zeg nee tegen plastic. Plastic kan ongelooflijk schadelijk zijn voor ons ecosysteem en daarom moeten we proberen het zoveel mogelijk uit ons dagelijks leven te verwijderen en zo mogelijk volledig. In tegenstelling tot andere materialen die worden gebruikt om goederen te maken, duurt het gemiddeld ongeveer 1000 jaar om plastic te ontbinden en dus stapelen zich overal ter wereld bergen plastic afval op en de stapels worden alleen maar groter. Bovendien wordt plastic aangetroffen in ongeveer 90% van de zeevogels ter wereld en het vormt een enorme belemmering voor de dieren in het wild als geheel. Hoe sneller we naar een plasticvrije samenleving gaan, consumeren van bedrijven die plasticvrij zijn, hoe beter het voor alle partijen zal zijn.

 

Verander jouw dieet. Hoewel dit misschien als een van de moeilijkste veranderingen lijkt om aan te brengen, heeft het bewustzijn van jouw dieet een enorm effect op het compenseren van jouw ecologische voetafdruk. In termen van koolstofdioxide geeft een vegetarisch dieet ongeveer de helft van de CO2-uitstoot af, die het dieet van een gewone vleeseter zou uitstoten, een veganistisch dieet zelfs nog meer. En hoewel het misschien beter is om vlees helemaal uit jouw dieet te schrappen, kan zelfs het verminderen van jouw consumptie, van met name van rood vlees, evenals aankopen doen bij milieuvriendelijke voedingswinkels een groot verschil maken.

 

Reis bewust. Wanneer we het hebben over bewust reizen, denken we vaak meteen aan het afzien van vliegen en te kiezen voor reizen over land, zoals treinen, bussen of deelauto’s. En hoewel dit superbelangrijk is, is het niet altijd mogelijk om vliegen te vermijden. Maar er zijn veel andere manieren om milieubewust te reizen. Alleen inpakken wat je nodig hebt, zorgt ervoor dat elke kilo telt als je vliegt en dat er geen extra uitstoot wordt geproduceerd. Reizen met het openbaar vervoer, het vermijden van de aankoop van flessenwater en het kopen van lokale producten zullen allemaal bijdragen aan het behouden van een lage ecologische voetafdruk.

 

Biologisch beddengoed en eco matrassen. De meeste matrassen op de huidige markt worden geproduceerd met polyurethaanschuim, visco-elastisch schuim en latexschuim, dat net als andere kunststoffen eeuwen nodig heeft om te ontbinden. Verder zul je een verscheidenheid aan anti-milieuvriendelijke chemicaliën vinden – op petroleum gebaseerd polyurethaanschuim, giftige brandvertragers, vervelende pesticiden en andere gevaarlijke chemicaliën, die schadelijk kunnen zijn, vooral voor zuigelingen. Maar tegenwoordig zijn er tal van opties voor eco matrassen, zoals ons assortiment biologische producten van Una Matras – je kunt hier meer te weten komen over biologische beddengoedoplossingen.

 

Koop tweedehands. De laatste tip is: verminderen, hergebruiken, recycleren. Tweedehands winkelen biedt een veelvoud aan voordelen: afgezien van het feit dat wat je koopt meestal veel goedkoper is, om nog maar te zwijgen over meestal veel unieker dan wat je in de meeste winkelstraten kunt vinden, is het ook een geweldige hulpmiddel om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen. Hoe meer tweedehands boodschappen we doen, hoe minder afval we creëren en hoe beter het is voor de planeet.

 

Er zijn veel manieren om jouw ecologische voetafdruk te verkleinen, maar het allerbelangrijkste is om je bewust te zijn van jouw acties en de gevolgen ervan. Hoewel het lijkt alsof we een berg te beklimmen hebben om de situatie waarin we ons momenteel bevinden te corrigeren, is het belangrijk om te onthouden dat elke kleine actie telt om een verschil te maken. 

Bekijk vandaag nog ons assortiment milieuvriendelijke, CO2-neutrale en duurzame matrassen!

 

 Hoe kan ik mijn ecologische voetafdruk verkleinen?